Groepsanalyses en profielen

 

 

Individuele zelfanalyses en profielen kunnen door Learning Consult  tot groepsprofielen verwerkt worden.

Dit  biedt u de mogelijkheid om uit de individuele assessments en profielen een groepsanalyse en groepsrapportage te maken. In een oogopslag ziet u waar de sterke kanten van het (management) team zich bevinden en waar er de collectieve aandachtspunten liggen. Deze informatie geeft u dan de input voor een collectief ontwikkelingstraject. Vaak een  waardevolle ondersteuning bij teamsamenstelling en teamontwikkeling. Er kan ook een cultuurdiagnose gemaakt worden voor de ondersteuning bij cultuurontwikkeling. Er wordt daarbij steeds gekeken naar de collectieve sterktes, valkuilen en ontwikkelkanten. Daarnaast kunnen we ook bekijken wat het ideale  groepsprofiel dient te zijn. Dit om optimaal rekening te houden met de omgeving waarin het team zich op dat moment bevindt, passend binnen de actuele marktontwikkelingen.