Wat is Apex?

 

Apex is een hulpmiddel om tot zelfreflectie te komen. Dit is belangrijk omdat daar  alle wijsheid ontstaat. Ons denken, dus ook ons denken over onszelf, bepaalt voor een groot deel wat we leren, wat we vergeten, wat we creĆ«ren, kortom ons hele doen en laten. Er is een aangetoond verband tussen iemands zelfbeeld/denkstijl en zijn functioneren/gezondheid.

 

Ons denken bepaalt voor een groot deel ons gedrag. Ons denken is dus mede verantwoordelijk voor succes of falen voor tevredenheid of ontevredenheid. Het apex programma brengt onze denkstijlen in kaart om inzicht te krijgen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Op basis van onderzoek en praktijkervaring geven we aan waartoe bepaalde denkstijlen kunnen leiden in termen van gedrag. Door middel van dit apex programma kunt u uw eigen ontwikkeling ter hand nemen. In de rapportage worden zowel prettige als minder prettige aspecten van uzelf benoemt. In onze persoonlijke ontwikkeling worden we vaak gehinderd omdat we onze schaduw kanten over het hoofd (willen) zien.

 

Wanneer u het apex rapport ziet als het begin van een reflectie over uzelf dan kan het u helpen nieuwe wegen in te slaan en meer bevrediging in uw werk te vinden. Dit omdat u beter kunt vast stellen welke dingen bij u passen en dus welke zaken u, met meer plezier, goed zult doen. Overigens apex staat voor Assessing Professional for EXcelence

 

De 12 denkstijlen die centraal staan