Focus van Apex

 

 Apex rapporteert over 12 denkstijlen die sterk bepalend zijn voor ons gedrag. Deze denkstijlen worden grafisch weergegeven door een uitslag in een grafiek.

 Belangrijk daarbij is dat we ons ervan bewust moeten zijn dat die denkstijlen een samenhang vertonen en elkaar be├»nvloeden. Ze kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Bij de analyse van de grafiek is dus niet alleen de hoogte van de uitslag van belang, maar ook de onderlinge samenhang tussen de schalen.