Groepsprofielen

 

 

Het apex systeem biedt de mogelijkheid om van individuele apex profielen, groepsprofielen te genereren.

 

Deze optie biedt u de mogelijkheid om uit de individuele apex analyses en profielen een groepsanalyse en groepsrapportage te maken. In een oogopslag ziet u waar de sterke kanten van het management team zich bevinden en waar er de collectieve aandachtspunten liggen. Deze informatie geeft u dan de input voor een collectief ontwikkelingstraject. Een waardevolle ondersteuning bij teamsamenstelling en teamontwikkeling. Er kan ook een cultuurdiagnose gemaakt worden voor ondersteuning bij cultuurontwikkeling.

 

Er wordt steeds gekeken naar de collectieve sterktes, valkuilen en ontwikkelkanten. Daarnaast kunnen we bekijken wat het ideale  groepsprofiel dient te zijn. Dit om optimaal rekening te houden met de omgeving waarin het team zich bevindt en de  marktontwikkelingen.