Straal 1: Missie Missie geeft passie!
Aandacht voor de missie:

 • Doe aan intensieve zelfreflectie
 • Definieer de kernwaarden
 • Bepaal wie we willen zijn

Straal 2: Noodzaak Noodzaak doet bewegen!
Aandacht voor de kracht noodzaak:

 • De bedreigingen in beeld brengen
 • Kom tot gedeelde probleemdefinitie
 • Het top management speelt de hoofdrol


Straal 3: Visie Visie geeft richting!
Creƫer een beeld van de visie:

 • De neuzen richten
 • Heldere set van uitgangspunten
 • Veel aandacht voor communicatie

  
Straal 4: Succes Succes doet geloven!
Aandacht voor succes:

 • Starten met kleine projecten
 • Koppel behaalde successen aan nieuwe visie
 • Maak succes van iedereen

  
Straal 5: Spirit Spirit geeft kracht!
Werken aan spirit:

 • De leider moet het uitstralen
 • Zoek 'voorlopers'
 • Wijs op voordelen

  
Straal 6: Structuren Structuren lokken uit!
Structuren aanpassen:

 • Afstemmen van de organisatiestructuur
 • Primaire processen aanpassen
 • Fysieke omgeving herinrichten

  
Straal 7: Competenties Competenties maken haalbaar!
Competenties op peil brengen:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Vernieuwen kennis en vaardigheden
 • Werken aan zelfontwikkeling

  
Straal 8: Systemen Systemen bekrachtigen!
Systemen aanpassen:

 • Snel feedback van resultaten
 • Koppel loon aan veranderingsdoelen
 • Communiceren en informeren

  
Straal 9: Innovatie Innovatie geeft groei!
Werken aan innoveren:

 • Benutten van potentie
 • Managen van creativiteit
 • Organiseer het leren