De Valkuilen

 

Straal 1: Missie

 • Te veel opgelegd
 • Geen keuzes maken
 • Weinig shared values
 • Een passieve cultuur

 
Straal 2: Noodzaak

 • Men durft en of wil het echte probleem niet te benoemen
 • Een verondersteld negatief resultaat van de verandering
 • De manager(s) is/zijn zelf een deel van het probleem
 • Geen behoefte aan veranderen en angst voor meer werk

 
Straal 3: Visie

 • Te weinig op de 'zeepkist'
 • Visie sluit onvoldoende aan op de kernwaarden
 • Visie wordt opgelegd en weinig geconcretiseerd of doorvertaald
 • Onvoldoende duidelijk perspectief

 
Straal 4: Succes

 • Successen worden onvoldoende gecommuniceerd en uitgedragen
 • Successen worden niet gekoppeld aan uitgangspunten en visie
 • Afdelingen/lagen worden onvoldoende betrokken
 • Er zijn slechts schijn successen

 
Straal 5: Spirit

 • Leiding toont zelf geen voorbeeld gedrag
 • Er wordt te weinig prioriteit aan het traject gegeven
 • Onvoldoende kritische massa wordt in beweging gezet
 • We moeten 'eerst zien' mentaliteit

 
Straal 6: Structuren

 • Veel voorzichtigheid en heilige huisjes
 • Te weinig onderlinge afstemming
 • Weinig rouleren en uitwisselen
 • Beperkte bereidheid tot perspectief wisseling

 
Straal 7: Competenties

 • Te veel vasthouden aan oud niet meer functioneel gedrag
 • Persoonlijke onzekerheid
 • Vakkundige incompetentie
 • Onvoldoende match tussen persoonlijke en organisatie doelen

 
Straal 8: Systemen

 • Veel beklemmende regelgeving
 • Weinig durven differentiĆ«ren in beloning
 • Te weinig communicatie en feedback
 • Starheid van interne procedures

 
Straal 9: Innovatie

 • Niet durven beĆ«indigen van bestaande zaken
 • Wel individueel maar geen organisatie leren
 • Pleisters plakken en te weinig kritische zelfreflectie
 • Gewoontes worden niet doorbroken