Werkwijze

 

Onze werkwijze heeft zich in de loop der jaren bewezen in een groot aantal verschillende situaties. Zo ondersteunden we individuen in het ontwerpen van hun persoonlijke ontwikkelingsprogramma's, teams in hun ontwikkelingsproces en hielpen we organisaties bij het vormgeven van hun veranderingsproces. We  onderscheiden de volgende stappen.

 

1. Het zoekproces

 

De ontwikkeling van koers begint vaak heel chaotisch. In de beginfase ligt het accent meer op creativiteit dan op structuur en causaliteit. We gaan, samen met onze cliënt, op zoek naar de kern: "Wie/wat wil(len) ik (we) eigenlijk zijn?" Dat is een diepgravend zoekproces naar de kern. We proberen de droom te pakken te krijgen, de diepste drijfveren. Vragen als: "Wat wil je horen als je beste vriend je gedenkt bij je graf?" zijn daarbij geen uitzondering.  Deze fase moet niet alleen ruimte geven aan creativiteit en visie. Ze moet vooral ook veilig zijn. Als wij onze cliënten vragen, hun diepste drijfveren bloot te leggen, mogen zij van ons maximale vertrouwelijkheid en inlevingsvermogen vragen. Onze begeleiding daarbij is dan ook gestoeld op jarenlange ervaring met deze processen. Het is geen 'kunstje', dat je zo even kunt toepassen.

 

2. Perspectief-ontwikkeling

 

Nu duidelijk is waar de koers toe zou moeten leiden, komen we tot de volgende stap: het ontwikkelen van het perspectief. Nu staat de vraag centraal, welke kwaliteiten we (verder) moeten ontwikkelen om onze doelen te kunnen realiseren. Omdat we een goed fundament hebben gelegd met ons zoekproces, kunnen we een perspectief bouwen dat "niet is geduwd door het verleden, maar is getrokken door de toekomst". Dat maakt de perspectief  ontwikkeling enerzijds eenvoudiger (we weten ineens precies waar we het voor doen) en anderzijds inspirerender. We kunnen aansluiten op bestaande kwaliteiten en competenties. Wat bij veel personen en organisaties 'verandering' heet, wordt bij deze aanpak 'groei' of 'ontwikkeling' genoemd.

Je kiest ineens voor iets in plaats van ergens tegen.  Veranderen / groeien wordt uitdagend en levert energie op in plaats van spanning en dreiging. Je bent nu 'visie gestuurd' en niet meer 'regel geduwd'.

 

3. Op weg

 

Dan komt die spannende stap. Je weet, individueel, als team of organisatie waar je heen wilt en je weet wat je wil ontwikkelen om er te komen. Nu moet de eerste stap worden gezet. En die stap kun je alleen zelf zetten. Learning Consult ondersteunt haar cliënten daarbij, zonder ze de verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Juist in het zelf afleggen van deze weg, ligt immers een groot deel van de bevrediging. Maar we weten dat, vooral in het begin wij dicht in de buurt moeten blijven. Om te (onder)steunen waar nodig. Om onze cliënten te helpen scherp te blijven. Want de bedreigingen en verleidingen zijn vaak groot en de keuze nog niet sterk 'ingedaald'. Al snel groeit echter het besef dat de nieuwe koers stabiel is, als je maar dicht bij de gemaakte keuzes durft te blijven. Even snel neemt de behoefte aan ondersteuning van Learning Consult   af. Dan komt het moment van afscheid nemen. Wij kiezen dat moment liever te vroeg dan te laat.