Organisatieontwikkeling

 

"Opleiding en ontwikkeling, onder welke vorm dan ook, heeft enkel zin wanneer mensen, en hun organisaties, tevens een grotere zelfleer-capaciteit verwerven."

Learning Consult  richt zich sterk op de principes van de 'lerende organisatie'.  Zij die slechts leren, leren, maar zij die echt leren, leren te leren.

 

Het leren van elkaar's ervaringen en ideeën in een open dialoog vormt hierbij een essentieel aangrijpingspunt. De mate waarin een organisatie er in slaagt dit 'zelflerend vermogen'  te stimuleren is bepalend voor het uiteindelijke organisatie succes. Dit managen van het  'leren en ontwikkelen'  in organisatieverband is een belangrijke economische factor.

 

Waar het om gaat is: het vergroten van de (zelf)ontwikkeling van de mens en van het 'organisatieleren' door werken, leren en verandering elkaar te laten versterken.


De uitgangspunten hierbij zijn een gedeelde, gedragen probleem- en doeldefiniëring en gemeenschappelijke kernwaarden en missie.

Learning Consult kijkt, door een kritische bril, naar uw organisatie en naar de door uw beoogde organisatie verandering. Gebaseerd op een praktisch en eenvoudig negen stappen model.