Self-assessment 

 

'Niets buiten jezelf kan je ooit geven wat je zoekt'.

  

Het zelf onderzoek heeft tot doel het (zelf)beeld van een manager/professional in kaart te brengen. Dit zelfbeeld is een afgeleide van het denken van de persoon. Op basis van deze inzichten worden valide uitspraken gedaan over de huidige en potentiƫle (management) gedragsstijlen van de persoon. Het biedt onder andere toepassingen in persoonlijke ontwikkelings en coachings trajecten, management development, werving en selectie, loopbaanbegeleiding en teambuilding. Ook is er een 360 graden toepassing.

 

De reguliere vier stappen in het self assessment:

 

Intakegesprek   met uitleg van de aanpak, persoonlijk gesprek met de kandidaat. Hierin staan  werkervaringen, ambities en persoonlijke kwaliteiten ondermeer centraal. Aan het einde hiervan volgt een gecomputeriseerde vragenlijst. De kandidaat krijgt een aantal vragen waarop hij kan aangeven of de stelling wel of niet of soms van toepassing is op hem.

 

Debriefingsgesprek  met de bespreking  van het unieke persoonlijkheidsprofiel en het resultaat. Daarnaast een uitleg van de individuele aandachts- en verbeterpunten en de aanzet van de vertaling naar de professionele praktijk. De kandidaat krijgt een persoonlijk  werkboek met een aantal opdrachten die zullen resulteren in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

 

Daarna volgt het maken van een kernrapportage door de adviseur met daarin de kernbevindingen en een functie- en een ontwikkelingsadvies. Deze rapportage gaat, na toestemming van de kandidaat, naar de opdrachtgever. (individuele profielen kunnen later ook verwerkt worden tot een groepsprofiel)

 

Tot slot gaat er het  coachingsgesprek plaatsvinden. De kandidaat kan hierin reflecteren op wat hem is voorgehouden. Er wordt daarbij gefocust op wat er gedaan gaat worden met de nieuw verworven inzichten. Tevens wordt gericht gewerkt aan het persoonlijke ontwikkelings plan.