Expertise en ervaring

 

Learning Consult heeft een jarenlange ervaring op het gebied van succesvol werken aan organisatieverandering. Gebaseerd op inzichten vanuit de psychologie, wordt al sinds 1990 gewerkt aan managementadvisering, organisatieontwikkeling, assessment, coaching en training. Zo worden de aanwezige talenten in een organisatie maximaal ontwikkeld, wat resulteert in optimale inzet en resultaten. Kortom: succes. Op deze wijze helpt Learning Consult de concurrentiekracht van uw organisatie te versterken. Er is een ruime ervaring met diverse organisaties en instellingen in zowel  de profit als non-profit sector.  

 

'Om waarheid te vinden moet je jezelf aanvaarden, enig krachtiger instrument bestaat niet'. The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Dit zijn een aantal grondprincipes die gehanteerd worden. Het is ook tevens onze ervaring dat sommige mensen nooit iets zullen leren, omdat ze alles te vlug begrijpen.

 

'Ik ben nooit ik word'.  Learning Consult vindt het essentieel om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dit betekent kiezen en veel tijd geven aan de eigen groei en ontwikkeling.  Dit gebeurt op vele manieren: netwerken; vakverenigingen; literatuur; groeidagen; seminars; trainingen volgen, etc.

 

'Succes is a journey, not a destination'